Hakkımızda

Diş Hekimleri Odası EskişehirKütahyaBilecik

Biz Kimiz?

1985 yılı Haziran ayında T.B.M.M Genel Kurulunda kabul edilen 3224 sayılı “Türk Dişhekimleri Birliği Yasası” ile kurulan T.D.B Merkez Yönetim Kurulu’nun ataması ile Dt. Ahmet ATAÇ başkanlığında oluşturulan 5 kişilik kurucu yönetim kurulu 1986 yılı sonbahar aylarında Eskişehir merkez olmak üzere Afyon-Bilecik-Kütahya il ve ilçelerindeki dişhekimlerini tek tek ziyaret ederek üye kaydına başlamıştır. Yasa gereği oda kuruluşu için gerekli olan asgari 100 üyenin kaydının yapılması ile genel kurul yapılarak oda organları üyeleri seçilmiş ve sonuçlar TDB vasıtası ile Sağlık Bakanlığı’na bildirilerek Eskişehir Dişhekimleri Odası tüzel kişiliğini kazanmıştır. İlk genel kurulda Ahmet ATAÇ, Tarık TUNÇEL, Mahmut PALAZ, Sami DOBRUCALI ve Haluk ÇELİKOĞLU oda yönetim kurulu üyeliklerine seçilmişler, yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında yaptıkları oylama ile Dt. Ahmet ATAÇ’ı oda başkanlığına seçmişlerdir.

Sn. ATAÇ 2000 yılına kadar oda başkanlığını sürdürmüş, 2000 – 2006 yılları arasında ise Tarık TUNÇEL oda başkanı olarak görev yapmıştır. 2006 yılında yapılan genel kurul seçimleri sonucu seçilen yönetim kurulu görev dağılımındaDt. Metin AKTAN oda başkanlığına seçilmiş olup o tarihten bu yana görevini sürdürmektedir.

İlk genel kurul seçimleri sonucu görev alan yönetim kurulu, o dönemin maddi imkansızlıkları nedeniyle kurul üyelerinin muayenehanelerinde toplantı yapıyor, sekreterya görevini yükleniyor, odamıza bağlı bulunan il ve ilçe gezilerini, kendi ceplerinden yaptıkları harcamalarla gerçekleştiriyorlardı. Kuruluştan birkaç yıl sonra bir büro kiralanabildi ve bir sekreter görevlendirilebildi. Yıllar içerisinde, eldeki paranın değişik yatırım şekilleriyle değerlendirilmesi sonucu sağlanan birikim ile 1997 yılında odamız için şu an kullanılan daire satın allındı ve tadilat ve tefrişi yapıldı.

Odamız, yasaların ve yönetmeliklerin kendisine tanıdığı haklar, sorumluluklar ve sınırlar içerisinde meslektaşları, resmi kurumlar, meslek kuruluşları, toplumun değişik kesimleri ile ilişkilerini sürdürmektedir. Çeşitli sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikleri imkanlar ölçüsünde gerçekleştirmektedir.

Değişik dönemlerde odamız Türk Dişhekimleri Birliğinin organlarında da yer almıştır. Örneğin; Sn. Ahmet ATAÇ ve Sn. Ekrem ÜNLÜ Yüksek Disiplin Kurulunda, Sn. Mahmut PALAZ Merkez Yönetim Kurulunda, Sn. Tarık TUNÇEL Merkez Denetleme Kurulunda görev yapmışlardır. Ayrıca yine odamız üyesi bazı meslektaşlarımız TDB’nin çeşitli komisyonlarında çalışmışlarıdır.

1996 yılında yapılan TDB genel Kurulunda alınan karar ile Afyon ile odamızdan ayrılmış ve Uşak ili ile birlikte Uşak Dişhekimleri Odasını kurmuşlardır. O tarihten bu yana odamız Eskişehir merkez olmak üzere Kütahya ve Bilecik il ve ilçeleri birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.


Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu üyelerimiz.