Yazar - EDO

2022 yılı muayene ve tedavi ücret tarifesi (GÜNCELLENDİ-Ağustos 2022)

Diş hekimlerinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıl boyunca  uygulayacakları 'Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi', odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek Merkez Yönetim Kurulumuzun 1-2 Aralık 2021 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir. (daha&helliip;)

ADO Klinik Bilimler dergisi 2022 yılı için yayın başvurularını kabul etmeye başlamıştır.

Ankara Dişhekimleri Odası tarafından yılda 3 kez online olarak ADO Klinik Bilimler Dergisi yayımlanmaktadır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergide dişhekimliği ile ilgili konularda yazılmış olan bilimsel araştırma makaleleri, olgu sunumları, teknik not ve dişhekimliği alanında geliştirilen en son yenilikleri bizlere sunan, derleme ve editöre not türü makalelerin yayımlandığı hakemli ve açık erişimli...

Verbis’e Son Başvuru 31 Aralık 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin bir çok veri sorumlusu veya bunların (daha&helliip;)