Verbis’e Son Başvuru 31 Aralık 2021

Verbis’e Son Başvuru 31 Aralık 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin bir çok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kararına göre;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

Hatırlatmak amacıyla Meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.

BİRLİĞİMİZ TARAFINDAN HAZIRLANAN UYGULAMA VİDEOLARI

✮ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve mevzuatı ile Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkındaki sorularınız için #ALO198 Bilgi Danışma Merkezi’ni arayabilir ya da verbis.kvkk.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş