2022 yılı muayene ve tedavi ücret tarifesi (GÜNCELLENDİ-Ağustos 2022)

Diş hekimlerinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yıl boyunca  uygulayacakları 'Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi', odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek Merkez Yönetim Kurulumuzun 1-2 Aralık 2021 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı'na gönderilmiştir. (daha&helliip;)

Verbis’e Son Başvuru 31 Aralık 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin bir çok veri sorumlusu veya bunların (daha&helliip;)